Nytt verifikationsflöde lanseras den 10 juni

24SevenOffice består av många olika moduler. En modul som står speciellt centralt i arbetsvardagen till många av våra kunder, är vår ekonomi- och redovisningsmodul.

En stor del av våra användare scannar, pre-registrerar, konterar, godkänner och bokför dagligen. Även fast lösningen vi har i dag är bra, har vi sett att det finns en potential för att göra det ännu bättre. Det sista året har vi därför jobbat med en nyare version – och vi kan nu meddela att vi kommer att lansera den 10 juni.

I en bloggserie som går framåt mot detta datum kommer vi ge en inblick om vad vi har gjort – och inte minst varför vi har tagit de val vi har gjort.

I denna bloggpost berättar vi lite om de två grundläggande principerna som har vart ledande för oss i utvecklingen av den nya versionen, samt ger en liten smakbit på det som kommer.

Effektivitet

I och med att en redovisningskonsult använder mycket av tiden i processen nämnt ovan, är det väldigt viktigt att det fungerar optimalt. Den nya versionen är därför utformat så att du kan skräddarsy arbetsflyt anpassat efter eget behov, och därmed kunna utestänga onödiga steg i processen.
VI har lagt vikt på att göra processen och flödet så enkelt som möjligt, samtidigt som vi har ändrat på hur enskilda funktioner fungerar – med fokus på att tillrättalägga för att våra användare ska jobba så raskt och effektivt som möjligt.

Flexibilitet

Företag kommer i alla former och storlekar, och hur man behandlar verifikationer är olika. Några godkänner verifikationen genom att skicka det till sin redovisningskonsult, andra vill se hur en verifikation är konterad – medan andra helst vill se att den som mottog varorna har godkänt fakturan, innan han själv godkänner.
Vi har hela tiden låtit flexibilitet vara drivande i utvecklingen, så att systemet ska kunna anpassas till olika behov och olika processer.

Det nya verifikationsflödet i 24SevenOffice

Här är några förbättringar ni kan se fram emot:

– ”Ladda ner bilag-funktionen” finns inte mer. Bilagor som är skickat in till systemet kommer att OCR-läsas och läggas in i systemet automatiskt.

– Systemet hanterar alla vanliga filformat.

– Det du skickar in konverteras automatiskt, så du slipper att välja specialprogram som exempelvis en PDF-läsare, för att läsa en PDF-fil du skickar in.

– Om man inte använder godkänning, kan man gå rätt från Mottaget – till att bokföra verifikationen. Med andra ord, är inte konteringen ett krav.

– Om man vill kontera en verifikation, gör man det direkt i bokföringsmodulen, så man har enbart en skärmbild att förhålla sig till.

– Obegränsat antal godkännare. Dessa kan organiseras både sekventiellt och parallellt

+ en rad andra förbättringar som vi kommer tillbaka till. Stay tuned!