Nya webinarer (kurser) till alla kunder i 24SevenOffice

Från januari 2014 lanserar vi två nya webinar introduktionskurser för våra kunder, en introduktionskurs med fokus på generell införing i 24SevenOffice, och en introduktionskurs i Ekonomi, med fokus på Fakturering och Redovisning. Dessa introduktionskurser kommer att fokusera mest på grundläggande tips och tricks vid användning av systemet. Kurserna riktar sig först och främst till nya kunder, men kan också vara nyttigt att ta kursen igen om man har använt systemet en stund.


Utöver detta lanserar vi också ett webinar som är tänkt att vara en uppföljning till Introduktion i Ekonomi. Detta är riktat först och främst mot kunder som har använt Ekonomimodulen i 24SevenOffice en period. Här får man möjlighet till att diskutera, ställa frågor och dela erfarenheter med andra kunder som använder 24SevenOffice Redovisningssystem. Första webinaret i februari är gratis. Från och med mars kommer det vara ett pris per deltagare på dessa sessioner. Websessionerna kommer vara max två timmar.

I februari är det också inplanerat en heldagskurs i Oslo den 13 februari, som går grundligt genom hela systemet. Första delen av dagen innehåller en introduktion av import av kunder/kontakter/produkter, CRM, filhantering, kommunikation, kalender, projekt och timmar. Efter lunchpausen kommer resten av dagen att handla om ekonomi – med fokus på fakturering och bokföring. Det kommer också vara möjligt att delta halvdag om inte hela kursen är relevant för ditt företag.

Vi kommer att lägga ut ett komplett program för heldagskursen på bloggen inom en kort tid.

WEBINAR FEBRUARI 2014
Tisdag 4 februari, kl 09:00 – Introduktion i 24SevenOffice
Torsdag 6 februari, kl 13:00 – Introduktion i 24SevenOffice
Fredag 7 februari, kl 09:00 – Introduktion i Faktura och Ekonomi
Tisdag 11 februari, kl 09:00 – Uppföljning Faktura och Ekonomi

Vid anmälning, meddela oss vilket företag det gäller, antal deltagare, mailadresser och vilken dag ni önskar deltaga på webinar. Anmälning till: kurs@24sevenoffice.com

Anmälningsfrist är kl 15:00 dagen innan kursen hålls.

Heldagskurs i Oslo
Torsdag 13 februari, kl 09:00 – 15:30
Mer info kommer.

Konsult
Om ni har specifika önskemål eller behov, ta kontakt med vår konsultavdelning på: konsulent@24SevenOffice.com som kan vara behjälplig med att skräddarsy processer anpassat efter företagets behov.