Navigering

När man går in på en av menyvalen under verifikationsregistering kommer man in till en ny visning som har samma format som fakturamodulen. På vänstesida har man en meny som möjliggör navigering mellan de olika steg i verifikationsregisterings flödet. Ordningsföljden på flödet kan variera och bestäms av vilken flöde varje enskild företag vill använda. För att se med på de olika flöden se vår hjälpfil.

Dashboard; (gamla Bokföring med hus ikonen) ger oss en grafisk visning av redovisningsinformationen. Denna del kommer att vidareutvecklas och mer information kommer.

Mottag; Är den första steget i verifikationsregisteringsflödet, det är här de inskannade bilagorna hamnar och behandlas (ersätter Prekontering). Om man inte använder sig av skanning så kan man hoppa över denna modul.

Godkänning; I denna modul kan man se vad som ligger för godkänning, välja att godkänna/ underkänna en bilaga/faktura och skicka vidare till en annan person i företaget.

Bokföring; I denne modul sker själva konteringen och bokföringen av ett bilaga/ faktura. Om man har attestfunktion även för konteringen av bilagan/fakturan gör man först konteringen i denna modul innan man skickar den vidare för godkänning (ersätter gamla kontering). Man kan även godkänna bilagor/fakturor i denna modul.

Sök; Här kan man söka upp ett eller flera stämpelnummer,skriva ut och se loggen för de inskannade bilagan/fakturan.

Inställningar; Här finns inställningar för Mottag, Bokföring och kontoplan, där man kan lägga till/ ändra/ radera ett kontonummer.

Hjälp; Här finns all information rörande bokföringsmodulerna, hjälpfiler, hjälpfilmer osv.