Hur ska de bästa talangerna attraheras i framtiden?

Enligt Ernst & Young kommer 75% av den globala arbetskraften år 2025 består av «Millennials». Vad innebär det för företag som är beroende av att attrahera denna grupp framåt, behålla dem ­och hjälpa dem att maximera sina prestationer på arbetsplatsen?

Millennials är ofta en beteckning som används för generationen som var ungdomar runt år 2000. Denna generation fick av media etiketter som «slackers» och «beroende» myter som under den senaste tiden har vederlagts i undersökning efter undersökning. Rapporten «Globalgenerationer – En global studie om arbetslivets utmaningar mellan generationer» från EY, är det att faktum att Millennials sätter karriär lika högt som tidigare generationer, men deras prioriteringar och förhållningssätt till jobbet är definitivt annorlunda. I det här bloginlägget delar vi några «viktiga rön» i undersökningen.

flexibilitet

Båda föräldrarna arbetar ofta heltid

En utveckling som många människor ser som sin bild av verkligheten är att flera av föräldrarna bland Millennials arbetar heltid jämfört med «Generation X» (född 60 och 70). Om vi tittar på generationen före den (boomers) ­ är skillnaden ännu större.

Mer än en av fyra Millennials (26%) medger i undersökningen att den tid de tillbringar på arbete har ökat sedan de fick barn, jämfört med 13% för Gen X. Dessutom visar siffror från USA att det är mycket mindre troligt att Millennials tar ett uppehåll i karriären efter att de har fått barn, jämfört med tidigare generationer.

Flexibilitet skattas högt

Rapporten visar att Millennials är starkt engagerade i sina karriärer. Många är också ledare samtidigt som de blir föräldrar, vilket tenderar att öka den totala belastningen. Detta är en av flera faktorer som gör att denna generation sätter flexibilitet i jobbet var dag mycket högt.

EY kallar också dessa årskullar för «Generation Go» och understryker vikten av att företagen anpassar sig till den nya verkligheten för att vinna kampen om de bästa talangerna, från en generation som vill kombinera en karriär ­ med hög livskvalitet.
flexibilitet
Inte helt överraskande svarade majoriteten av 9.700 personer som deltog i undersökningen att deras huvudsakliga anledning att stanna på ett jobb, var konkurrenskraftiga löner och förmåner (80%). Men tre av «Topp 6 skäl att sluta ditt vanliga jobb» var relaterad till flexibla arbetstider, vilket kanske överaskar någon. Utan goda möjligheter att klättra på karriärstegen, och samtidigt dra nytta av flexibla arbetstider, visar undersökningen att sannolikheten för att byta jobb ökar.

Nästan tre fjärdedelar av alla Millennials vill ha möjlighet att arbeta flexibelt utan detta visar sig negativt i förhållande till karriärsteg eller befordran på arbetsplatsen. Förutom detta svarar 74% av denna grupp, att de vill ha kollegor och ledare som stödjer detta sätt att arbeta.

Hur underlätta flexibilitet?

En helt cental del av 24SevenOffices affärsmodell är därför flexibilitet. Bland annat genom att kunder och användare skall kunna arbeta oberoende av plats och enhet.

Det hjälper inte mycket om ett företag har en önskan att erbjuda de anställda ett mer flexibelt schema om man inte har verktyg som möjliggör detta.

Våra partners och kunder nämner valet av teknik som en viktig framgångsfaktor i samband med rekrytering av nya talanger. Att arbeta med system som underlättar flexibilitet och effektivare rutiner och processer är då en viktig aspekt.

Nedan har vi utifrån våra egna erfarenheter, och EY undersökning, sammanställt några tips om hur företag kan underlätta en mer flexibel arbetsdag för de anställda ­ och inte minst göra sig attraktiv som arbetsgivare för Millennials:

  • Använd moln teknik som underlättar och samlar nyckelprocesserna i ett ERP-­system­ så att alla anställda kan arbeta och samarbeta effektivt i realtid, oavsett av plats och enhet
  • Använda ett system som underlättar integration med andra system, i syfte att anpassa arbetsflödet
  • Ta fram goda rutiner och regler och definiera vad flexibilitet innebär i ditt företag. Är hemmakontor begränsad till ett visst antal dagar per vecka? Måste alla vara fysiskt närvarande vid möten, eller kan de flesta möten köras över högtalartelefon eller videokonferens? Är fokus på produktivitet och prestation, eller antalet timmar varje anställd sitter på kontoret
  • Förankra en kultur och ett ömsesidigt förtroende mellan anställda och ledning i förhållande till frihet och flexibilitet på arbetsplatsen
  • Affärsresor skall kunna anpassas där det är möjligt relativt de anställdas situation
  • Få på plats ett bra resurs och planeringsverktyg
  • Sätt alltid tydliga tidsfrister för när viktiga uppgifter skall vara lösta

Våra erfarenheter

24SevenOffice har bara goda erfarenheter av att ge våra medarbetare mer flexibilitet. Tekniken vi säljer och brinner för har sitt ursprung i en grundtanke att företag ska kunna arbeta mer flexibelt och effektivt ­och som ett resultat uppnå bättre produktivitet ­ samt hitta nya och smartare sätt att arbeta på.

Att slutföra projekt med hög kvalitet ­ vid rätt tidpunkt ­ är för vårt företag långt viktigare än hur många timmar som arbetas varje vecka, eller var de anställda utför sitt arbete. Vi vill ha medarbetare som trivs på jobbet och hemma, som inte ger sig, utvecklas, får saker gjorda ­ och som ger det där lilla extra när det behövs­.

Det är därför mycket glädjande att läsa undersökningar som «Global Generations ­ – A global study on work­life challenges across generations» – som ligger till grund för många av våra principer, både när det gäller hur 24SevenOffice utvecklades som ett system ­och hur vi tänker om arbetet varje dag för att våra medarbetare­.

Vi har vi redan anställt fler Millennials och ser fram emot att välkomna många mer i framtiden :­)