Den nya 24SevenOffice-logon – bakgrund och idé

24SevenOffice blir ständigt ett mer känt varumärke i Norge, Sverige och i andra länder. De senaste åren har produkten vi erbjuder, utvecklat sig snabbt i linje med företagets vision: Att flytta gränser utifrån vad ett affärssystem ska kunna lösa för dig och hur du får data presenterat – med tre nyckelord i centrum; automatik, effektivitet och flexibilitet. Något som bland annat är bakgrunden till vår ”tag line”: Hello integration, goodbye installation.

En central del av 24SevenOffice´s vision och strategi, har alltid vart och kommer alltid att vara; integrationer – genom sömlösa integrationer mellan systemets moduler och integrationer mot andra lösningar genom vår öppna API.

Vi kom fram till att vår profil och logo, för lite återspeglade och underbyggde detta, så vi bestämde oss för att börja med blanka ark och ställa oss frågan «Vad är 24SevenOffice – och varför 24SevenOffice?»

Utgångspunkten var att vi inte bara ville ha en fin logo och profil, vi ville genom dessa berätta om vår historia som är förankrad i företagets vision och strategi, och skapa en tydligare identitet.

I den kreativa processen bestämde vi oss för att se på naturen – och hittade inspiration i DNA, naturens bindningar och dess byggstenar.
blog_dna

Vi kände att detta var essensen i 24SevenOffice´s produkt och vision, samtidigt som det kändes som ett naturligt sätt att visa vägen företagets utveckling framöver:
Att vidareutveckla existerande delar och kopplingar mot andra verktyg, för att hjälpa existerande och nya kunder till att driva verksamheten mer effektivt och flexibelt.
blog-dot0
Den visuella profilen som vi är på väg med att fasa ut, var baserad på gradering – från ljus blå till mörk blå. För den nya identiteten, har vi utvecklat en helt ny «24SevenOffice-blå».

Med «24SevenOffice-blå» som utgångspunkt – byggde vi elementer som var ihopkopplat, som skulle symbolisera integration, tillväxt och byggstenar. Elementen skulle också underbygga nyckelbegrepp som naturlig och organisk, för att framhäva de sömlösa – och smidiga integrationer.
blog-dot1
Identiteten i sig startar med en kärna, en «dot», i mitten. Den står för startpunkten, med fokus på användaren. Allt växer fram från den organiska punkten.
blog-dot2
Vi önskade att använda färger på ett smart sätt för att visa olika komponenter, eller visa olika typer av komponenter som är naturligt sammanbundna. Hade vi gått för en «monokrom look» som symbol, skulle vi inte i samma grad kunna belysa och framhäva att det är många delar, med olika ändamål, som är sömlöst kopplade tillsammans.
blog-dot3
Utformningen av ikonen är inspirerat av byggstenar, staplat sömlöst på varandra, för att forma en kraftig och flexibel enhet och helhet tillsammans. Bindningarna mellan «dotsen» symboliserar integrationer, medan formen på själva ikonen symboliserar tillväxt, vilket bland annat står för att lösningen är skalbar («grow as you go») och att du har möjlighet till att lägga till nya funktioner och verktyg, gradvis som företaget växer och utvecklas.
24SevenOffice logo tall
I den nya logon önskar vi också att framhäva «24» och «SevenOffice» tillsammans igen, jämför med den tidigare logon där «24» var skilt från «SevenOffice» i en egen cirkel. Detta tyckte vi var en viktig ändring. Det ska inte vara något tvivel om att ’brandet’ är «24SevenOffice», inte «24» eller något liknande.

Typsnittet som valdes för den nya logon blev utvecklat för att förenkla den tidigare lite «tjocka» typsnittet, bland annat för att göra logon mer läsbar och enklare att identifiera på lite avstånd. Typsnittet uppfattas heller inte som distraherande i förhållande till ikonen/symbolen, något som är mycket viktigt.
blog-dot5
Vi hoppas du är lika engagerad och klar för fortsättningen som vi är, med att tänja på gränser utifrån vad ett affärssystem ska kunna lösa för DIG.