Uppgradera och lär känna det nya 24SevenOffice Redovisningssystem

Skrivet av om Bokföring, Dashboard, Kurs

Vi är väldigt nöjda med att så många kunder redan har uppgraderat och fått det nya redovisningssystemet i fingrarna. Återkopplingen har vart väldigt positiv.

Som vi har nämnt tidigare i våra bloggposter är fristen för att uppgradera till det nya redovisningssystemet den 19 november. Detta datum kommer tillgången till den gamla versionen att tas bort och de som inte har gått över kommer automatiskt att få den nya versionen. Med andra ord, är det på tiden att lära känna det nya systemet nu!

Läs mer…

Dashboard – En introduktion och kom igång

Skrivet av om Dashboard

I stil från amerikanska TV-produktioner ska jag nu berätta lite om temat i denna bloggpost genom att klippa in det sista avsnittet från förra bloggposten:

”I denna bloggposten ska jag presentera det nya dashboardet, olika arbetsmetodiker, vilka ersättningar vi har för mycket använd funktonalitet i gammal desktop, och också använda lite tid till att presentera alla finurligheterna som (ofta) är väldigt svårt att upptäcka på egen hand, och ännu oftare, ganska svårt att dokumentera.

Men innan vi har kommit så långt, så måste vi först hitta fram till dashboardet.

Läs mer…

Bokmärken

Skrivet av om Dashboard

Generellt

Man kan självklart också ha upptill flera bokmärk-widgeter, varav var och en av dem innehåller olika typer bokmärker. Typiskt en till jobb och en hög till privat.

Bokmärken1

Läs mer…

Enkla tricks med enkla widgeter

Skrivet av om Dashboard

De enkla widgeterna kan kombineras för att göra din vardag lättare.

Man kan skapa flera checklist-widgeter, ändra namn på den, och använda dem till att få en översikt över dina göromål. Man kan bland annat dra och släppa element mellan checklist-widgeter, på samma sätt som man drar och släpper för att ändra ändringsföljd internt i checklistan.

Läs mer…

Genvägar till rapportuppsättning i Dashboardet

Skrivet av om Dashboard

Vi har nyligen lanaserat två nya rapporter; timrapport och projektuppgiftsrapport. I dessa rapporter (och kommande) kommer man kunna spara inställningarna (filter) man har gjort för rapporten i ett så kallat rapportuppsätt för senare tillfällen och kunna hämta fram det igen.

I Dashboardet har man widgeter med genvägar till dessa rapportuppsättningar. Genom att klicka på dem kommer ett nytt fönster med rapporter att öppnas och rapportuppsättet automatiskt laddas in och rapportern genereras.

Läs mer…

ändra titel på widgeter

Skrivet av om Dashboard

I widgeter med dynamisk översatta titlar, typisk för widgeter som kan visa mycket olika, kan ibland titeln vara förvirrande, eller delvis också för lång. I detta tillfälle, säljsmöjligheter, säger ingenting i titeln om vad som faktiskt är innehållet, det kan vara säljare, företag eller källor osv.

Läs mer…

Widgeter med kolumner

Skrivet av om Dashboard

Widgeter med kolumner har en del anpassningsmöjligheter. Man kan ändra ordningsföljden på kolumnerna, välja vilka kolumner det ska sorteras på, samt också dölja och visa kolumner man önskar. Nedan ser du ett urklipp från en widget med nämnda kolumner. Genom att hålla muspekaren över kolumn-huvudet kommer man få en pil som pekar neråt i kolumnhuvudet. Klickar man på denna får man upp menyn som visas nedan.

Läs mer…

Dashboard – En introduktion

Skrivet av om Dashboard

Steinar Myhre är utvecklare i 24SevenOffice och har vidareutvecklat ”Desktop” som nu heter Dashboard.

I denna bloggserie ska han belysa vilka val som är gjort, vilka möjligheter som finns och slutligen spekulera vad framtiden kan bringa. Alla användare har möjlighet till att testa Dashboardet från och med 12 mars.

Läs mer…