Godkänning

Skrivet av om Hjälpfiler

1. Översikt Godkänning
Det finns fyra val när man kommer in i modulen Godkänning, tre som har att göra med hur man visar informationen och ett val som rör en bestämd bilaga.

Läs mer…

Mottag

Skrivet av om Hjälpfiler

1. Kom igång med Mottag
För att kunna använda sig av modulen ”Mottag” måste man först aktivera den inne i modulen, detta görs genom att klicka på ”Aktivera scanningsmail” (se röd ring), man får då automatisk en e-postadress som ska användas för att skicka in de inskannade bilagor. Exempel på scanningsmailadress: 403225123882293@voucher.24sevenoffice.com. Man kan skicka in bilagorna/fakturorna i flera bildformat som t.ex. jpg, tiff, pdf, gif, även användning av EHF filer stöttas. Filerna sänds direkt till epostadressen och kommer automatisk att komma upp i modulen utan att behöva laddas ned från någon epostkonto.

Läs mer…

Navigering

Skrivet av om Hjälpfiler

När man går in på en av menyvalen under verifikationsregistering kommer man in till en ny visning som har samma format som fakturamodulen. På vänstesida har man en meny som möjliggör navigering mellan de olika steg i verifikationsregisterings flödet. Ordningsföljden på flödet kan variera och bestäms av vilken flöde varje enskild företag vill använda. För att se med på de olika flöden se vår hjälpfil.

Läs mer…