Ändringar i menyn i 24SevenOffice

Om kort tid kommer vi att ändra menyn i 24SevenOffice till att alltid öppna moduler och undermoduler i nya flikar, och att man alltid måste tillbaka till huvudfliken för att komma tillbaka till menyn igen.


Det positiva med detta är att vi kan styra vilka sidor som måste köras i kompabilitetsvisningen (stöd för gamla Internet Explorer-versioner), och vilka som kan köras i sista Internet Explorer-version. Detta kommer ge en förbättring i prestandan på moduler såsom bokföring, faktura och filutforskare.

Dessutom kommer alla flikar uppdateras när man byter klient (gäller speciellt för redovisningskonsulter) som byter klient ofta så att man är inloggad på riktig klient i alla flikar.

Observera att det inte kommer vara möjligt att öppna flera lika flikar, för exempelvis CRM-fliken kan inte vara öppen två gånger i samma session av en webläsare.