10 tips & tricks i det nya verifikationsflödet i 24SevenOffice

I denna bloggpost kan du läsa mer om nyttiga tips & tricks och få insikt i det nya systemet.

1.

Visste du att Scanningsmailadressen kan du numera aktivera själv och få direkt? Detta gör du i Mottaget genom att klicka på en aktiveringsknapp längst upp till höger, så ska scanningsmailadressen fungera direkt. Du får en scanningsmailadress som exempelvis kan se ut så här 403225123882293@voucher.24sevenoffice.com.

Scanningsmailadressen kan du numera aktivera själv

2.

Visste du att det går att styra rättigheter i Godkänningsmodulen för varje enskild användare utifrån vad man ska få se och ha tillåtelse att göra?

rättigheter i Godkänningsmodulen

3.

Visste du att det går att göra ändringar på en prekonterad bilaga ända fram till att bilagan är konterad i Bokföringsmodulen? När den är konterad i Bokföringsmodulen blir den gråtonad i Godkänningen.

ändringar på en prekonterad bilaga

4.

Visste du att du nu inte behöver gå in i Kontering, den har vi tagit bort och det som du tidigare gjorde i den modulen kan du nu göra i Bokföringsmodulen? Processen blir snabbare och effektivare.

Kontering i Bokföringsmodulen

5.

Visste du att det går att dela/splitta på bilagor i Mottaget, som sitter ihop med ett gem?

Visste du att 5 no

6.

Visste du att om en verifikation har blivit inscannat felvänt så går det att rotera verifikationen i Mottaget?

rotera verifikationen

7.

Visste du att det går att skicka iväg det inscannade underlaget som email. Detta kan du göra i Mottaget?

skicka iväg det inscannade underlaget som email

8.

Visste du att man kan se alla lediga stämpelnummer genom att trycka på den gula ikonen med förstoringsglaset på i Mottaget?

stämpelnummer

9.

Visste du att man kan ta bort en verifikation från Bokföringsmodulen så hamnar den tillbaka till Mottaget?

Visste du att 9

10.

Visste du att man kan arkivera en verifikation från både Godkänningsmodulen och Mottaget så blir det inga hål i stämpelnummerserien?

Visste du att 10 Godkänning no

Visste du att 10 Mottag no

Här kan du läsa mer FAQ i det nya verifikationsflödet!
Kolla in hjälpsidor här.